Výpočet RPMN pre spotrebiteľský úver

 

RPMN:

Pri spotrebiteľských úveroch na Slovensku je potrebné uvádzať RPMN z dôvodu ochrany spotrebiteľa/klienta. RPMN vyjadruje ročnú percentuálnu mieru nákladov na poskytnutie úveru, čo je vlastne úroková miera porovnateľná s úrokovými sadzbami, ktoré ponúkajú banky. Porovnaním RPMN pri rôznych spotrebných úveroch ľahko určíte, ktorý je pre Vás výhodnejší. Čím nižšie RPMN, tým lacnejší úver.

O RPMN sa viac dozviete priamo zo zákona o spotrebiteľských úveroch číslo 258/2001 a jeho doplnení 264/2006.

Nariadenie vlády SR č.238/2008 Z.z. z 11. júna 2008 ustanovuje výšku, ktorú nesmie prevýšiť odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru.

Maximálna výška odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru vypočítaná zo súhrnných údajov o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch veriteľmi podľa Nariadenia vlády SR č.238/2008 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška, ktorú nesmie prevýšiť odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru

Príklad:

Jozef potrebuje získať 3 400,00 EUR na nákup elektrospotrebičov do kuchyne. Rozhodol sa pre spotrebiteľský úver v plnej výške. Splácať bude každý mesiac 300,00 EUR po dobu jedného roku. Do 30 dní musí splatiť 30,00 EUR ako poplatok za vybavenie úveru. Jozef potrebuje spočítať RPMN, aby mohol tento spotrebiteľský úver porovnať s inými spotrebiteľskými úvermi a vybral ten najvýhodnejší.

  • Jozef zaplatí 3 630,00 EUR.
  • Ročná percentuálna miera nákladov bude 13,07 % p.a.

Namodelovať príklad ]

 

Výpočty sú orientačné. Ak sa vám podarí nájsť v nejakom výpočte chybu,
prosím, upozornite nás na ňu. Ak niektorému výpočtu nerozumiete, napíšte nám.
Výpočty a kalkulačky pripravuje Andrej Probst. Na iDNES.cz nájdete českú verziu týchto kalkulačiek.

Zdroj: http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/spotrebitelsky-uver-rpmn-rpsn.php#ixzz37RWKtxWm