Festival Akademická Nitra 2014

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je  organizátorom 39. ročníka medzinárodného festivalu akademických folklórnych súborov AKADEMICKÁ NITRA 2014. Podujatie sa uskutoční  7. – 10. júla 2014 v Divadle Andreja Bagara v Nitre.

K sprievodným podujatiam festivalu budú patrili vystúpenia súborov v  uliciach Nitry a okolí. Súčasťou  boli tradičné stretnutia s najvyššími predstavitelmi univerzít, mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Poslaním festivalu bolo rozvíjať pozitívny vzťah k národným tradíciám, podnecovať tvorivý elán vo vysokoškolských folklórnych súboroch, konfrontovať dosiahnuté výsledky vo folklórnej záujmovej činnosti, vzájomne si vymieňať skúsenosti z práce so zahraničnými súbormi, nadväzovať priateľstvá a spoznávať život a problémy mladých ľudí vo svete.

Párne roky býva hosťujúcim mestom Nitra v nepárne roky je to Zvolen. Priaznivci tohto druhu kultúry môžete sa tešiť na ďalší ročník festivalu, ktorý sa bude konať takto o rok vo Zvolene.

[envira-gallery id=”49″]