Medveď – Slovanské znamenie – charakteristika

Medveď (21. január – 20. február)

Medveď je jeden z dvanástich znamení zverokruhu Slovanov. V slovanskej mytológii sa spája so silou, odvahou a vôľou. Osoby narodené pod týmto znamením majú často silnú vôľu a dokážu ťažkosti prekonať. Môžu byť silní a nezávislí, ale aj pohodlní a trpezliví.

Charakteristiky osôb narodených pod znamením Medveďa môže byť:

  • Silní a nezávislí: Osoby narodené pod týmto znamením majú často silnú vôľu a neboja sa ísť za svojimi cieľmi. Sú často nezávislé a dokážu byť výborne sami so sebou.
  • Výbušní: Majú často výbušnú povahu a nedokážu byť dlhodobo trpezliví. Majú však silný charakter a nevzdávajú sa ľahko.
  • Trpezliví: Napriek svojej výbušnosti a silnému charakteru dokážu byť trpezliví a vyčkávajúci. Dokážu čakať na príležitosť a neponáhľajú sa urobiť niečo iné.
  • Silní v emocionálnom zmysle: Majú silné city a emócie, a sú prejaviť svoju lásku a náklonnosť svojim blízkym.
  • Nesúhlasia s autoritou: Nemajú radi, keď sa im niekto pokúša diktovať a radi si robia veci po svojom. Môžu byť aj nespútaní a nechcú sa podriaďovať pravidlám.
  • Úprimní: Sú často úprimní a priamočiari, čo im prinesie veľa priateľov.

Tieto charakteristiky však nie sú univerzálne a môžu sa líšiť v závislosti od individuálnych vlastností každého jednotlivca.