Z ulice na pomoc: Martin Laluha zmenil svoj život, teraz mení aj iné. Čo ho viedlo k založeniu Dotyku dvoch dlaní?

Dotyk dvoch dlaní

„Každý človek má právo na bezpečný domov,“ hovorí Martin Laluha, zakladateľ občianskeho združenia Dotyk dvoch dlaní. Vie, o čom hovorí, pretože na vlastnej koži zažil, aké je to prísť o strechu nad hlavou.

V rozhovore nám prezradil:

  • ako sa on sám ocitol v situácii, keď nemal domov,
  • prečo sa rozhodol založiť občianske združenie,
  • aké sú ciele združenia Dotyk dvoch dlaní,
  • aké by malo byť primárne poslanie organizácií, ktoré sa snažia pomáhať ľuďom bez domova,
  • prečo organizuje zbierku a na čo budú financie použité.

Ako a kedy vzniklo občianske združenie Dotyk dvoch dlaní a čo bolo vašou motiváciou k jeho založeniu?

Občianske združenie vzniklo 10. apríla tohto roku. Motiváciou k založeniu bola osobná skúsenosť. Osobne som potreboval vo svojom živote pomoc – keďže som sa ocitol na ulici. Táto skúsenosť ma viedla k tomu, aby som pomoc oplatil. Rovnako som si všimol aj veľkého rozdielu v poskytovaných službách. Teda to, že nie je organizácia ako organizácia. Často sa vytráca to podstatné – návrat človeka do spoločnosti.

Ako sa to stalo, že ste sa ocitli na ulici?

Človek sa dnes dostane na ulicu rýchlejšie ako si veľa ľudí myslí. Stačí jeden nepodarený rozvod, ako tomu bolo v mojom prípade. To zistíte, že nemáte priateľov, prípadne ich „kvalitu“. Každopádne vám to zmení život a hodnoty. Dostať sa na úplne spoločenské dno je jednoduché. Návrat do bežného života však vyžaduje pevnú vôľu, podporu a to chcenie.

Život na ulici je vo svojej podstate veľmi jednoduchý. Možno sa to nezdá, ale odpadne vám more problémov. Je to život zo dňa na deň. To najpotrebnejšie vždy niekde dostanete a ostatné… Ostatné je na vás. Veľká časť ľudí, ktorí žijú vonku, ani neuvažuje o návrate do bežného života už z mnohých dôvodov. A pokiaľ dostanú bez práce všetko potrebné, a nik ich nevedie, nemajú ani dôvod niečo meniť.

Čo je pri pomoci ľuďom bez domova to najpodstatnejšie?

Mnoho organizácií človeka len prestravuje a prípadne umyje, či dá čisté oblečenie. Ale to nie je všetko. Nerieši to problém. A mrzí ma to hlavne od etablovaných veľkých medzinárodných organizácií. Rybu môžeš dať človeku relatívne jednoducho, ale ak ho chceš naučiť prežiť nauč ho ich chytať.

Pôsobili ste už predtým v oblasti tretieho sektora, alebo ide o vašu prvú skúsenosť?

Vždy som sa angažoval len ako dobrovoľník v iných organizáciách. Takto som k svojim osobným skúsenostiam pridal aj tie praktické.

Čo je náplňou združenia Dotyk dvoch dlaní?

Pracovať na ukončovaní bezdomovectva a chudoby na Slovensku, pretože každý človek má právo na bezpečný domov a spokojný život. Stať sa pevným oporným bodom pre ľudí, ktorí chcú zmeniť svoju ťažkú sociálnu situáciu.

Chystáte sa spustiť crowdfundingovú kampaň na portáli donio. Projektov máte však viacero. Ktorému projektu alebo kampani bude venovaná zbierka?

Áno, projektov máme viacero, ale sú na seba vzájomne poprepájané. Napríklad jeden tím, ktorý poskytuje terénnu sociálnu službu, sa nepohybuje iba v jednom meste. Alebo personál, ktorý bude obsluhovať Krízovú telefónu linku, bude súčasne poskytovať aj online poradenstvo.

Ale aby som sa vrátil k otázke. Vyzbierané financie budú použité na materiálne zabezpečenie projektov:

  • Krízová telefónna linka: Podpora pre všetkých v núdzi.
  • Online sociálne, adiktologické a psychologické poradenstvo.
  • Zber použitých injekčných striekačiek a ihiel: Bezpečnosť pre naše komunity.

Aký je finančný cieľ vašej zbierky a ak sa vám podarí vyzbierať financie, na čo ich použijete?

Cieľ zbierky je 12 000 EUR. Financie budú použité ma materiálne a softwarové vybavenie spomenutých projektov. Pokiaľ sumu prekročíme, použijeme financie na iné projekty.

Na vašej stránke sú uvedené štatistiky ohľadom ľudí bez domova. Máte informáciu ako je na tom Slovensko v porovnaní s inými krajinami?

Bohužiaľ, áno. Takéto štatistiky sú verejné a máme ku nim prístup. Slovensko sa dlhodobo pohybuje na chvoste v EÚ. A predikcia vývoja rozhodne nie je pozitívna.

Mnohé z plánovaných projektov už pokrývajú iné neziskové organizácie, napríklad ľuďom bez domova sa venuje n.o. Depaul, alebo zbieraniu injekčných striekačiek OZ Odyseus, krízová linka už taktiež existuje. V čom by chcelo vaše združenie urobiť veci inak?

Áno, na Slovensku úspešne pôsobí veľký počet organizácií, ktoré ľuďom pomáhajú. Vážime si ich prácu. A rozhodne nemáme v pláne s akoukoľvek organizáciou bojovať. Ľudí v zložitej sociálnej situácii je skoro 900 000, a to je veľký priestor na realizáciu pre každú organizáciu. Preto ideme skôr cestou spolupráce ako súperenia. Pretože len spolupráca vie priniesť výsledok.

Pokiaľ ide o to, v čom sme iní – na to sa neodpovedá práve jednoducho. Iní budeme možno v rozsahu služieb či v ich pokrytí v rámci Slovenska. Ako veľké plus beriem aj to, že chceme ľuďom pomáhať s veľkou škálou ich starostí. Budujeme personálnu základňu tak, aby sme vedeli pokryť čo najviac potrieb klientov.

Snažíme sa vždy problémy riešiť komplexne a od ich vzniku. Pretože naším cieľom je situáciu klientov meniť – nie udržiavať.

Zaujal ma napríklad projekt Ženy bez domova, kde uvádzate, že počet žien bez domova je až 27-tisíc. Čo je potrebné, aby bol tento projekt spustený?

Pri tomto projekte momentálne hľadáme personál – ktorý si projekt „vezme za svoj“ a bude sa mu plnohodnotne venovať. Nájsť personál nie je vôbec jednoduchá vec. Preto usilovne pracujeme, a veríme že projekt sa nám podarí aktivovať čo najskôr. Pretože práve tento projekt nevyžaduje veľké množstvo financií, ale obrovské množstvo času. A naše aktuálne personálne možnosti sú na hrane.

Vedeli by ste našim čitateľkám priblížiť vašu kampaň Spájame sa pre dobro?

Rozhodne áno a rád. Iniciatíva Spájame sa pre dobro je zameraná práve na nadväzovanie spoluprác naprieč komunitou. Doslova každý sa vie zapojiť. Nie vždy je to o peniazoch. Dôležité je skôr to chcenie veci meniť.

Spolupráca medzi neziskovými organizáciami, vládnymi inštitúciami, miestnymi samosprávami, súkromným sektorom a ďalšími zainteresovanými stranami je kľúčom k úspešnému riešeniu mnohých problémov. Keď sa organizácie spoja, môžu zdieľať zdroje, skúsenosti a know-how, čo umožňuje efektívnejšie a udržateľnejšie riešenia.

Spolupráca tiež umožňuje lepšiu koordináciu a synergický účinok medzi rôznymi aktérmi. Napríklad neziskové organizácie môžu spolupracovať so školami a komunitnými skupinami na vzdelávacích iniciatívach, zatiaľ čo podniky môžu poskytnúť finančnú podporu a odborné znalosti.

Ak by sa niekto chcel zapojiť do pomoci ako dobrovoľník a podporiť vašu myšlienku, koho môže kontaktovať a ako môže pomôcť?

Vítaná je akákoľvek pomoc. Dobrovoľníci nás môžu kontaktovať nasledovne.

Kontakt pre dobrovoľníkov

Email: dobrovolnici@dotykdvochdlani.sk

Telefón: +421 951 081 538

Email alebo telefón obsluhujú kolegovia, ktorí dokážu volajúceho vždy nasmerovať. A informovať o všetkom potrebnom.

Rovnako je pre nás veľkou pomocou aj sledovanie našich sociálnych sietí a prípadne šírenie obsahu.