Autotransformátory – čo to je a aký je princíp fungovania?

Autotransformátor je zariadenie, ktoré má primárne aj sekundárne vinutie umiestnené na jednej cievke. Týmto spôsobom vlastne sekundárne vinutie odpadá a vďaka tomu zostáva len jedno vinutie s odbočkami. Svoje uplatnenie často nachádzajú napríklad v laboratóriách, kde sa využívajú ako regulovateľný zdroj striedavého napätia. Ako tieto prístroje fungujú a aké sú ich základné charakteristiky?

Autotransformátor – základné charakteristiky

Názov autotransformátor sa odvodzuje od slova autoindukcia. Medzi výhody týchto zariadení patrí menšia hmotnosť železného jadra a aj menšia hmotnosť vinutia. Nevýhodu zasa môže predstavovať to, že nezaisťuje galvanické oddelenie primárneho a sekundárneho obvodu. Toto však po väčšine nepredstavuje nevýhodu pri sieťových spotrebičoch.

Autotransformátor patrí medzi zariadenia druhu transformátory. Transformátory sú netočivé elektrické stroje, ktoré slúžia na prenos elektrickej energie z jedného obvodu do druhého. Majú v našich životoch široké spektrum využitia. Ak máte záujem o kúpu transformátora, množstvo dostupných produktov nájdete na stránkach tme.eu. V sortimente nájdete okolo 500 000 vysokokvalitných elektrických komponentov, ktoré môžete nakupovať rýchlo a jednoducho prostredníctvom internetu.

Výhody a nevýhody autotransformátora

Výhody autotransformátora spočívajú v tom, že majú menej závitov a tým sa docieli v tejto oblasti značná úspora. Rovnako takýto transformátor vyžaduje menej medi ako bežný transformátor s podobnou hodnotou. Má lepšiu reguláciu napätia a pracuje s vyššou účinnosťou ako dvojvinutý transformátor s rovnakým výkonom. Taktiež, ako sme už spomenuli, má menšiu veľkosť a hmotnosť.

Medzi nevýhody autotransformátora patrí to, že nedisponuje izoláciou primárneho a sekundárneho vinutia. Práve preto je použitie na znižovanie vysokého napätia pomerne problematické. Negatívny aspekt je aj ten, že pokiaľ dôjde k stratu sekundárneho bočného vinutia, prúd záťaže prestane prúdiť cez primárne vinutie, čo spôsobí zastavenie činnosti transformátora. Pri skrate sekundárneho obvodu je prúd primárny omnoho vyšší kvôli zvýšenej väzbe toku, ktorá môže spôsobiť poškodenie autotransformátora.

Transformátory patria medzi málo známe, no nesmierne výkonné elektrické komponenty. Dajú sa využívať na široké spektrum účelov v priemysle, či v bežnom živote. Medzi transformátory patria aj autotransformátory, ktoré majú špecifické vlastnosti a tak majú taktiež určitú oblasť priameho využitia.