Ako si vytvoriť prospešné afirmácie

Afirmácie

Vytváranie afirmácie je skvelý spôsob, ako posilniť svoju myšlienkovú a emocionálnu pohodu. Za celý deň nám hlavou prebehne nespočetné množstvo myšlienok. Prečo by mali lietať len tak nekontrolovane, keď nám môžu pomáhať?

Čo je to afirmácia

Afirmácia je pozitívne vyhlásenie alebo vetný výrok. Opakujeme ju s cieľom posilniť a ovplyvniť naše myšlienky, presvedčenia a postoj. Je to nástroj používaný na podporu pozitívneho myslenia a sebaúcty. A aj na dosahovanie želaných výsledkov v rôznych oblastiach nášho života.

Afirmácie sú zamerané na nahradenie negatívnych myšlienok a presvedčení pozitívnymi vyhláseniami. Tieto nás podporujú, posilňujú našu vieru v seba a pomáhajú nám dosiahnuť želané zmeny. Opakovanie afirmácií nám umožňuje preprogramovať náš vnútorný dialóg a posilniť pozitívne myslenie. Týmto spôsobom môžeme ovplyvniť svoje postoje, správanie a výsledky.

Afirmácie si je lepšie opakovať nahlas. Lepšie sú afirmácie, ktoré si sami napíšeme. Vychádzajú z nášho života. Sú pre nás dôležité. Samotná viera v afirmácie je dôležitá. Lebo funguje to, čo funguje. Preto si dajte pri ich tvorbe záležaťť. Pri opakovaní a čítaní afirmácií dajte do nich emócie. Aj záhradu polievate, preto, že chcete zbierať kvalitnú úrodu. Opakujúce sa afirmácie nám pomáhajú presmerovať našu pozornosť a nastaviť sa na pozitívny prístup voči sebe.

Opakujte si afirmácie každý deň. Lepšie 2x ako vôbec.

Opakovanie afirmácií by malo byť pravidelné a disciplinované, aby sme mohli vytvoriť pozitívne vnútorné prostredie a podporiť svoj osobný rast a rozvoj.

Afirmácie

Chcete vytvoriť afirmácie, ktoré budú pre vás prospešné? Dám vám pár tipov:

  1. Vyberte si oblasť: Zamyslite sa nad oblasťou svojho života, v ktorej chcete dosiahnuť zlepšenie. Môže to byť vaše zdravie, vzťahy, práca, sebavedomie alebo akákoľvek iná oblasť, ktorá je pre vás dôležitá.
  2. Zamerajte sa na pozitívne vyjadrenie: Formulujte afirmácie pozitívnym spôsobom. Namiesto toho, aby ste sa sústredili na to, čo nechcete, zamerajte sa na to, čo chcete dosiahnuť, aké vlastnosti chcete rozvinúť. Napríklad, namiesto “Nechcem byť stále unavený.” použite “Cítim sa plný energie a vitality.
  3. Používajte prítomný čas: Vyjadrite svoje afirmácie tak, ako by už boli skutočnosťou. Naiesto “Budem úspešný,” povedzte “Som úspešný.” Týmto spôsobom pomáhate svojmu mozgu prijímať afirmácie ako realitu.
  4. Buďte konkrétny: Určite si presné ciele alebo kvalitu, ktoré chcete dosiahnuť. Namiesto “Budem mať viac priateľov” môžete povedať “Mám skvelých priateľov, s ktorými si užívam vzájomnú podporu a zdieľam skvelé zážitky.
  5. Opakujte a vizualizujte: Opakujte svoje afirmácie denne, aby ste si ich zapamätali a upevnili ich v mysli. Môžete ich tiež sprevádzať vizualizáciou, t.j. predstavovať si, že ste už dosiahli svoje ciele a, ako sa v tejto novej realite cítite.

Príklady afirmácií

  • “Milujem a prijímam seba takého, aký som.”
  • “Každý deň som čoraz zdravší a plný energie.”
  • “Mám schopnosti a zdroje, aby som dosiahol/la úspech vo svojej práci.”
  • “Vzťahy vo svojom živote budujem na základe lásky, dôvery a vzájomného porozumenia.”
  • “Som vďačný/á za všetky moje požehnania a príležitosti.”

Takto pokračujte ďalej. Ako si napísať afirmácie už viete. Tak sa do toho čím skôr pustite aby ste mohli začať žiť život svojich snov.