Behanie – od malička beháme tak pokračujme

Behanie je nám prirodzený pohyb. Niektorí z nás behajú často. Ty určite tiež beháš. Možno preto, že ťa to baví. Len tak pre radosť. Ja občas dobieham na vlak 😀 Beháme za malými deťmi. Beháme pri rôznych športoch.

Beh je komplexný koordinovaný pohyb, využívajúci väčšinu svalov tela. Každá ľudská bytosť behá odlišne, no isté všeobecné vlastnosti behu ako pohybu sú podobné.

Beh je druh pohybu, pri ktorom sa človek alebo živočích pohybuje pomocou končatín takým spôsobom (prevažne väčšou rýchlosťou ako pri iných spôsoboch pohybu), že v určitých fázach pohybu sa žiadna z končatín nedotýka povrchu, po ktorom sa pohyb vykonáva (na rozdiel napr. od chôdze alebo plazenia).

Takisto sa ako beh označuje atletická športová disciplína, ktorá sa vykonáva uvedeným spôsobom.

(zdroj: wikipedia)

Beh ako šport

Tak ako je beh samostatným športom je aj súčasťou iných športov, kde je vyžadovaný. Jednotlivé jeho preteky behu ako samostatného športu sa delia podľa vzdialenosti, ktoré sa na ňom prekonávajú. Princíp je jednoduchý, vyhráva ten, kto je schopný prekonať určitú vzdialenosť v čo najkratšom čase.

Běžecké oblečení nessi se slevou

V súčasnosti je súťažný beh súčasťou rôznych iných atletických disciplín. Preteky sú dnes zoskupované do niekoľkých tried. Každá z nich vyžaduje odlišnú vyspelosť pretekára, teda odlišnú intenzitu prípravy, tréningových metód ale aj typov pretekárov.

Bežecké podujatia sú jedni z najdlhšie existujúcich športových podujatí. Boli kľúčovou súčasťou starovekých olympijských hier, tak ako je tomu aj teraz. Beh je stále viac populárny nielen medzi mládežou ale tiež všetkými vekovými kategóriami. V Amerike bolo v roku 2002 7.7 milióna bežcov.

Poď behať

Tak čo ty na to? Ideš sa so mnou prebehnúť? Beh preverí tvoju kondíciu. Naučí ťa poriadne používať pľúca. A možno ťa chytí za srdce tak, že to bude u teba pravidlo. Behanie je zdravé.

Poď!


Sleduj nás aj na FB fanpage a žiadny článok ti neunikne.