Laserové operácie očí

Laserové operácie očí

Vidieť je jedným z piatich ľudských zmyslov. Krásne čistý ostrý pohľad je niečo, čo ocení každý človek. Športovci, lekári, deti, dospelí, každí miluje pekný pohľad na svet. Očami sa orientujeme v priestore. Občas pred zlými udalosťami zatvárame oči a naopak radi sa pozeráme na pekné veci. 

Oči sú oknom do duše.

Laserová operácia očí, známa aj ako refrakčná alebo laserová chirurgia, je inovatívny zákrok, ktorý umožňuje zlepšiť zrak a obvykle eliminuje potrebu okuliarov či šošoviek. Tento postup je často využívaný na korekciu refrakčných chýb, ako sú krátkozrakosť (myopia), ďalekozrakosť (hyperopia) a astigmatizmus.

Princíp spočíva v precíznom odstránení či tvarovaní časti rohovky pomocou laserového lúča. Existujú rôzne techniky laserovej operácie očí, pričom najbežnejšie zahŕňajú metódy LASIK, PRK, LASEK a hlavne ReLEX Smile a femtoLASIK. Tieto postupy majú svoje vlastné výhody a účinky, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od individuálnych potrieb pacienta.

Moderné metódy

ReLEx Smile a femtoLASIK sú dve moderné metódy laserovej operácie očí, ktoré predstavujú vrchol presnosti a šetrnosti k očnému tkanivu. Tieto techniky umožňujú korekciu refrakčných chýb, ako sú krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus, pričom sa špeciálne vyniká ich minimálnym zásahom do očného prostredia. Klinika NeoVízia ponúka komplexný prístup k týmto zákrokom prostredníctvom all-inclusive balíčkov starostlivosti NeoSMILE PRO® a NeoLASIK HD®, ktoré zahŕňajú doživotnú záruku pre tieto operácie.

ReLEx Smile, čo znamená Small Incision Lenticule Extraction, je metóda, ktorá využíva femtosekundový laser na vytvorenie malého reziva v rohovke a odstránenie tenkej vrstvy tkaniva, nazývanej lenticula. Tento postup minimalizuje zásah do očného prostredia a umožňuje rýchlu rehabilitáciu pacienta. Povrch rohovky zostáva neporušený, čo znižuje riziko suchých očí a iných komplikácií.

FemtoLASIK je ďalšou pokročilou metódou, ktorá využíva femtosekundový laser na vytvorenie tenkej rezačky v rohovke a následné odstránenie tkaniva laserovým lúčom. Táto technika umožňuje presnú korekciu refrakčných chýb a poskytuje vysoký stupeň predvídateľnosti výsledkov. Aj pri femtoLASIK je povrch rohovky udržaný neporušený, čo je výhodné pre rýchlu obnovu očí po zákroku.

Výhody laserovej operácie očí

Medzi hlavné výhody laserovej operácie očí patrí rýchly návrat k normálnym aktivitám, minimálna alebo žiadna bolesť po zákroku a výrazné zlepšenie zraku bez potreby okuliarov či kontaktných šošoviek. Pacienti tiež oceňujú, že po zákroku môžu zažiť väčšiu slobodu a pohodlie vo svojom každodennom živote.

Je však dôležité si uvedomiť, že nie každý je vhodný kandidát pre laserovú operáciu očí a výsledky môžu variť. Pred rozhodnutím o tejto forme chirurgie by mal pacient absolvovať dôkladné vyšetrenie a konzultáciu s odborníkom na očné ochorenia.

Laserová operácia očí predstavuje značný pokrok v oftalmológii, poskytujúc pacientom šancu na trvalé a výrazné zlepšenie zraku. Ak máte záujem o tento zákrok, odporúča sa konzultovať s očným lekárom, ktorý vám môže poskytnúť podrobnejšie informácie a vyhodnotiť vašu vhodnosť pre túto procedúru.

Záruky

Balíčky starostlivosti NeoSMILE PRO® a NeoLASIK HD® poskytované klinikou NeoVízia s doživotnou zárukou predstavujú komplexný prístup k starostlivosti o pacienta pred, počas a po operácii. Táto doživotná záruka zdôrazňuje dôveru v kvalitu poskytovaných zákrokov a záväzok poskytovať najvyššiu úroveň péče o pacienta aj v dlhodobom horizonte.

zdroj informací: NeoVízia.sk