Šťastný život abrakadabra

šťastný život adiolibrix kniha audio

Každý chce byť šťastný. Nie každý verí na šťastie. 

Čo je to šťastie

Šťastie môže mať rôzne formy a prejavy pre každého človeka. Čo robí niekoho šťastným, môže sa líšiť v závislosti od jeho hodnôt, cieľov, záujmov a osobných skúseností. Pre niekoho môže byť šťastie spojené so zdravým úspechom v kariére, so vzťahmi s rodinou a priateľmi. Dosahovanie cieľov, materiálny blahobyt alebo prínos pre spoločnosť je iný druh pocitu šťastia.

Pre mnohých ľudí môže byť šťastie spojené s jednoduchými a bežnými vecami. Zážitky s prírodou, umením, hudbou, športom, relaxáciou alebo meditáciou.

Je dôležité, že šťastie je individuálna skúsenosť a často je to trvať proces, nie iba momentálny pocit. Každý človek má svoj vlastný vnútorný zápas a hľadanie šťastia môže byť súčasťou jeho životnej cesty.

Rôzne filozofie, psychologické teórie a náboženské perspektívy majú svoje vlastné vysvetlenia a prístupy k šťastiu. Niektorí veria, že šťastie je dostupné cez vonkajšie okolnosti a materiálne veci, zatiaľ čo iní tvrdia, že šťastie je vnútorný stav mysle a závisí od vnútorných faktorov, ako je vnútorný pokoj, vnútorný rast a spokojnosť so sebou samým.

Subjektívny pocit šťastia?

Celkovo vzaté, šťastie je subjektívne vnímaný stav, ktorý vyjadruje pocity radosti, spokojnosti a uspokojenia. Je to hlbšia a trvalá skúsenosť, ktorá sa líši pre každého jednotlivca.

Ja verím, že ako hovorí Peter Sasín: Šťastie je rozhodnutie. Možno sa neusmievam každú sekundu a nič to nemení na tom, že väčšinu času som šťastná lebo som sa tak rozhodla.

Autor knihy Šťastný život Will Bowen má zase svojský pohľad na tému šťastie. Willov jedinečný prístup ku šťastiu a jeho praktické inštrukcie ako si prenastaviť náš emočný regulátor, čiže termostat šťastia, vám krok za krokom pomôžu odstrániť všetky prekážky vo vašej mysli a životnom štýle, aby vaše šťastie mohlo opäť voľne prúdiť.

Možete si prehrať ukážku zdarma.

Mňa osobne audioknihy veľmi bavia. Prichádzam síce o listovanie knihu a zároveň, môžem si zavrieť oči a popustiť uzdu viac fantázii. Všetko má svoje výhody.

Abrakadabra

je výraz, ktorý sa často používa ako kúzelné slovo alebo zaklínadlo v súvislosti s kúzelníctvom a ilúziou. Je to v podstate fiktívne slovo, ktoré nemá žiadny význam v samotnom zmysle slova. Používa sa na vytvorenie ilúzie alebo na pritiahnutie pozornosti diváka v kúzelníckom vystúpení.

Pôvod slova “abrakadabra” nie je presne známy, ale najstaršie známe záznamy o ňom pochádzajú z 2. storočia. Existuje niekoľko teórií o jeho pôvode. Jedna z teórií tvrdí, že pochádza z hebrejského slova “abreq ad habra”, čo znamená “dávam moc slovom, ktoré hovorím”. Ďalšia teória hovorí, že pochádza z aramejského “avra kehdabra”, čo znamená “nechda ako to, čo bolo vyjadrené”. Existuje aj teória, ktorá môže pochádzať z latinského “abracadabra”, ktoré mohlo byť založené na gréckom slove “abraxas”, čo je mystický termín s rôznymi významami.

Celkovo vzaté, abrakadabra je výraz, ktorým sa čarodejníci či iluzionisti často posluhujú na vyvolanie dojmu tajomna a kúzelnosti v ich predstaveniach.

Abrakadabra užívajte si svoj Šťastný život! 🙂 Kľudne aj s aplikáciu audiolibrix na svojom mobile alebo počítači.

Šťastný život