Ako vyformovať svoje telo efektívne s vlastnou váhou

Cviky na brucho s posilňovacou gumou

Posilňovacia guma je jednou z pomôcok na cvičenie, ktoré by sme doma určite mali mať. Obohatí vaše silové tréningy. V obchodoch nájdeme posilňovacie gumy s rôznym odporom, a tak máme veľa možností na ich kombinovanie s cvikmi.

Bočný plank

Spravíme klasický bočný plank na vystretej pravej ruke, gumu si dáme na členky. Prenesieme váhu na pravú ruku, vzpriamime telo, vystrieme nohy a ľavú ruku položíme na bok. Zdvihneme pravú nohu nahor od ľavej, aby sme ich mali približne na šírku bokov. a snažíme sa vydržať čo najdlhšie. Potom postup opakujeme aj s druhou stranou tela.

Dvíhanie kolena

Postavíme sa a nohy rozkročíme približne na šírku bokov. Posilňovaciu gumu si dáme cez stred chodidla. Zdvihneme pravé koleno a vytočíme sa tak, akoby sme sa ľavým lakťom chceli dotknúť pravého kolena. Plecia musia ostať rovné. Vrátime sa do východiskovej polohy a pokračujeme na druhú stranu.

Bicyklové skracovačky

Začneme v polohe sedu a posilňovaciu gumu si dáme cez stred chodidiel. Ohneme kolená a päty zdvihneme. Zakloníme sa dozadu a ruky dáme do polohy ako pri brušákoch. Otáčame sa tak, aby sme sa pravým lakťom dotkli ľavého kolena, pričom pravú nohu vystierate, potom ľavým lakťom pravého kolena, pričom ľavú nohu vystierate. Zapájame brušné svaly. Opakujeme striedanie nôh.

T zdvíhanie ruk

Postavíme sa, nohy máme na šírku bokov. Ruky máme voľne spustené a gumu držíme v rukách. Zdvihneme ruky do úrovne ramien a roztiahneme ich do oboch strán, aby sme svojím telom vytvorili písmeno „T“. Chrbát nesmieme ohýbať a musíme mať vystretú hruď. Vrátime sa do východiskovej polohy a postup opakujeme.

Drepy

Postavíme sa a nohy dáme trošku širšie ako na šírku bokov. Prsty na nohách musia smerovať dopredu. Posilňovaciu gumu si dáme na stred pravého chodidla a na pravé zápästie. Vystrieme ruky pred seba ako pri drepe a urobíme drep. Chrbát musíme udržať rovný. Vrátime sa do východiskovej polohy a opakujeme cvik. Potom vykonáme cvik s ľavou stranou.