Dobrovoľné príspevky – čo to je?

dobrovoľné príspevky

Dobrovoľné príspevky – o tomto ti dnes dám viac informácií. Mám taký pocit, že v dnešnej dobe ľudia už tak veľmi neveria inštitúciám, ako sú banky a poisťovne. Možno len preto, že je pretlak informácií. Od všadiaľ sa na teba doslova valí množstvo informácií a ty si nevieš vybrať?Treba sa naučiť triediť informácie. Neveriť všetkému a zároveň si vybrať to, čo je pravdivé pre teba. Doba sa posunula aj v oblasti spravovania a zabezpečenia financií. Nauč sa investovať svoje peniaze efektívne. Myslíš, že je to zložité? Nie. Veci sú tak jednoduché alebo zložité ako ich vidíme alebo chceme vidieť. Aké si to urobíš také to budeš mať.

Dobrovoľné príspevky

Asi bude trochu neskoro riešiť tieto záležitosti, keď budeš mať dôchodkový vek za dverami. Rieš to teraz. Vieš kedy je správny čas? Práve teraz. Dobrovoľné príspevky ti ponúkajú spôsob, ako si môžeš dôchodok ešte navýšiť. Stále sa samozrejme bavíme o II pilieri, kde máš ako každý iný spotrebiteľ možnosť dobrovoľne si prispievať na svoj vlastný osobný dôchodkový účet.

dobrovoľné príspevky

Vieš o tom, že si môžeš na tieto dobrovoľné príspevky uplatniť daňovú úľavu? To je možno informácia, ktorú si ani nevedel. Ponúkam ti pár užitočných informácii k tejto problematike v podobe výňatku z našich zákonov:

Daňové zvýhodnenie pre sporiteľa je podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení:
a) nezdaniteľnou časťou základu dane bude aj suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane zisteného z príjmu sporiteľa, a to maximálne do výšky 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane.

dobrovoľné príspevky

Ako sporiteľ si tak môžeš z daňového základu odpočítať príspevok. Samozrejme za splnenia jednej podmienky a to, že bude pripísaný na príslušný účet najneskôr do 31.12.2016. Čo je dobrá správa pre teba ušetríš niečo na daniach a užiješ si oveľa viac svoje zarobené peniaze.

Má to ešte jeden malinký háčik. Daňové zvýhodnenie je ohraničené 2% z ročného základu dane sporiteľa. Jeho výška je pre rok 2016 maximálne 1029,60 Eur. Myslím, že všetky tieto informácie stoja minimálne za povšimnutie a zamyslenie. Stále platí aké si to urobíš také to budeš mať. Takže či už sa rozhodneš riešiť dobrovoľné príspevky na svoj budúci dôchodok je už na tebe.