Ramená ako Rambo – niekoľko inšpiratívnych cvikov pre tvoj tréning

Ramená sú nám oporou pri každodenných činnostiach. Dvíhanie detí. Nosenie nákupov. Nakladanie vecí do auta. Takmer všade tak ako brucho zapájame aj ramená ďalšie dôležité svalové partie.

Vzpieranie do hora s jenodurčkami v sede

Svaly hornej končatiny (lat. musculi membri superioris) sa podľa svojich topograficko-anatomických vzťahov delia na skupiny:

Upažovanie v sedel na lavičke
 • Svaly ramenného pletenca (lat.  Mm. CINGULATA membri superioris )
 • Svaly voľnej časti hornej končatiny (lat. mm. partis liberae membri superioris)
  • svaly ramená (lat.  mm.brachii )
  • svaly predlaktia (lat. mm.antebrachii)
  • svaly ruky (lat. mm.manus)

 

Striedavé predpažovanie


Svaly ramenného pletenca

 • Deltový sval – m.deltoideus
 • Nadhrebeňový sval – m.supraspinatus
 • Podhrebeňový sval – m.infraspinatus
 • Malý oblý sval – m.teres drobné
 • Veľký oblý sval – m.teres major
 • Podlopatkový sval – m.subscapularis
Upažovanie v sede na lavičke v preklone

Svaly ramien

Predná skupina

Dvojhlavý sval ramena – m.biceps brachii

  • Je tvorený 2 hlavami: caput longum, caput breve
  • Odstup: coracoideus proces, tuberculum supraglenoidale.
  • Po: tuberositas polomery.
  • Funkcia: flexia v lakti, ventrálna flexia ramena, abdukcia a addukcia ramena, pronácia a supinácia predlaktia.
Predpažovanie s jednoručkami s otočenými dlaňami hore
 • Zobákovito-ramenný sval – m.coracobrachialis
  • Odstup: Proces coracoideus
  • Po kryštály hľúz minoris
  • Funkcia: ventrálna flexia, addukcia ramena
Upažovaním s jednoručkami v hľadisku s oporou
 • Ramenný sval – m.brachialis
  • Odstup: od úrovne tuberositas deltoidea
  • Po: tuberositas ulna
  • Funkcia: flexia v lakti
Upažovaním jednoručkami sedadlo v základni


Zadná skupina

 • Trojhlavý sval ramena – m.triceps brachii

MA 3 hlavy, dlhá hlava, bočné hlavice, mediálne hlava Odstup: Infraglenoid nádor, väčšie nádor, Zadná plocha Na ramenách, olecranon yard funkciu: addukcia ramien, Extenza v lakt

 • Lakťový sval – m.anconeus
Dvíhanie jednoručiek s opretím prednej časti tela

Cvikov na ramenná existuje veľmi veľa. Určite sú niektoré tvoje viac obľúbené. Je dobré myslieť na to, že aby sval mohol rásť treba ho sem tam prekvapiť novým cvikom.

Upažovanie s jednoručkami v leže na lavičke

To je ako z ľudským mozgom. Ak chodíš domov jednou a tou istou cestou ľahko si na to zvykneš a už nedávaš pozor na značky. Rovnako je to aj so svalmi. Časom si zvyknú na určitý druh pohybu a potom už nereagujú tak ako by si si práve predstavoval.

Vyťahovanie kladky smerom hore v stoji chrbtom k stroju

Cviky treba jednoznačne striedať tak aby boli tvoje ramenná stále v strehu čo nové príde práve teraz.


Sleduj nás aj na FB fanpage a žiadny článok ti neunikne.