Brucho. Svaly brucha. Poriadny tréning vo fitku aj doma

Brucho. Svaly brucha alebo brušné svaly (musculi abdominis) sú skupina svalov zahŕňajúca priečne pruhované svaly brušnej steny.

Brucho delíme na tri skupiny

  • ventrálna skupina:
   • priamy sval brucha (musculum rectus abdominis)
   • pyramídový sval (musculus pyramidalis) je rudimentárny nekonštantný sval pred kaudálnym úponom priameho svalu brucha

 • laterálna skupina:
  • vonkajší šikmý sval brucha (musculus obliquus externus abdominis)
  • vnútorný šikmý sval brucha (musculus obliquus internus abdominis)
  • priečny sval brucha (musculus transversus abdominis)
 • dorzálna skupina:
  • musculi intertransversarii laterales lumborum vypĺňajú priestory medzi processus costarii driekových stavcov. Je ich 6 párov a vykonávajú úklon chrbtice.
  • štvorcový driekový sval (musculus quadratus lumborum) je plochý sval napnútý medzi 12. rebrom a crista iliaca. Tvorí veľkú časť dorzálnej brušnej steny. Spôsobuje úklon chrbtice a fixuje 12. rebro, čím pomáha pri výdychu.

Funkciou brušných svalov je predovšetkým vytvárať brušný lis. okrem toho tieto svaly podopierajú vnútornosti a pomáhajú pri výdychu. Pri súčasnom sťahu vyvolávajú predklon, pri jednostrannej kontrakcii vyvolávajú úklon na svoju stranu, prípadne rotáciu trupu.

Silnejšie brucho znamená lepšie držanie tela. Pri prípadných bolestiach chrbáta treba riešiť či nie sú slabé brušné svaly. Silné brucho môže byť nápomocné aj pri rôznych bežných úkonoch v domácnosti a pri každom športe.

Brucho je stred tela. Odtiaľ sa rozvíja takmer každý pohyb tvojho tela.

Verím, že tieto cviky ti pomôžu minimálne naštartovať tvoj tréning brucha správnym smerom.


Sleduj nás aj na FB fanpage a žiadny článok ti neunikne.