Je akupunktúra všeliekom pre naše zdravie?

Akupunktúra je súčasťou tradičnej čínskej medicíny. Jej úlohou je stimulovať na tele špecifické body a podráždiť ich, zvyčajne pomocou ihiel. Funguje na princípe ying, yang energie a meridiánoch. Podráždenie sa robí pomocou tenkých ihiel, ktoré sa vpichujú na jednotlivé miesta do tela človeka, podľa zdravotných problémov. Aktívne body, do ktorých akupunkturista vpichuje ihly sa nachádzajú všade po celom tele. Medzi týmito bodmi prúdi energia, ktorá ak je človek chorý, nemôže voľne prúdiť. Potom nastáva v tele nerovnováha, a cieľom akupunktúry je túto nerovnováhu odstrániť.

Akupunktúra ako pomoc so zdravím

Akupunktúra pomáha pri viacerých chorobách, ako sú : akné, problémy s chrbticou, so svalstvom, tráviace ťažkosti, alergie, zápaly, psychické problémy a iné. Nepomáha však pri vážnejších chorobách ako sú zhubné nádory a taktiež chronické bakteriálne zápaly. Akupunktúra je bezpečná a účinná metóda. Nemá žiadne vedľajšie účinky, okrem obáv ľudí z ihiel a miernej bolesti. Nepríjemnosť môže ešte nastať ak akupunkturista nepoužije sterilné ihly a nevydezinfikuje miesto vpichu.

Túto metódu liečenia preto musí vykonávať lekár alebo skúsený akupunkturista, ktorý ma na to osvedčenie. Ihly sa vpichujú do hĺbky cca 1 -5 mm pod kožu, čo takmer ani nepocítite. Pred akupunktúrnym vyšetrením je potrebné vyšetrenie u lekára, ktorý zhodnotí celkový stav pacienta. Akupunkturista zistí s čím máte problémy, na základe toho Vám vpichne niekoľko ihiel do kože.

Akupunktúra ako spôsob cesty za zdravím.

Sedenie trvá celkovo 20-40 minút. Počet sedení je individuálny, nakoľko niektorí pacienti pocítia už pri prvom sedení úľavu, druhí však ani po desiatom nepociťujú účinky. Ak sa Vám ani po desiatom sedení neuľaví, tak akupunktúra nie je pre Vás prospešná. Táto metóda slúži nielen k úplnému vyliečeniu, ale aj zlepšeniu súčasného stavu. V súčasnosti je táto metóda veľmi rozšírená, moderná a čoraz viac ľudí sa spolieha na jej ozdravné účinky.

Skúsený akupunkturista môže okrem vpichovania ihiel používať aj iné metódy liečby: elektroakupunktúra, liečba svetlom, teplom, akupresúrou, magnetopunktúrou. Žiaľ akupunktúra, ako ani konvenčná medicína, nie je všemocná. Ako doplnok k liečbe ju môžete použiť pri akomkoľvek ochorení. V zásade platí, ak nepomôže, tak neuškodí. Problémom je, že v súčasnosti nie je uznanou lekárskou praktikou, a tak si ju musí pacient plne hradiť sám. V niektorých zariadeniach, ako napríklad kúpele, je súčasťou niektorých doplnkových služieb pre pacientov.